Kilpailuta

Tällä sivulla olevalla lomakkeella voit pyytää yrityksiä antamaan tarjouksia maalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumppu- tai pellettiurakan tekemisestä. Kun täytät lomakkeen tiedot ja valitset yritykset, joilta haluat tarjouksen, välitämme yhteystietosi yrityksille. Ne ottavat sinuun yhteyttä ja tulevat tekemän kartoituskäynnin, jonka jälkeen saat tarjouksen urakasta.

Tarjousta kannattaa pyytää vähintään kahdelta toimijalta, jotta pääset vertailemaan tarjouksia. Jokainen yritys käy tekemässä kartoituskäynnin erikseen, joten kovin montaa yritystä ei kannata kilpailuttaa.

Kannattaa perehtyä etukäteen yrityksiin, joilta tarjouksen pyydät. Voit tehdä esimerkiksi näin:

Tarkista täältä zeckit.com onko yritys mukana Luotettava kumppani -palvelussa, kauanko se on ollut pystyssä, mikä on liikevaihto ja montako työntekijää sillä on.

Tutustu yrityksen nettisivuihin ja muihin viestintäkanaviin. Perehdy erityisesti siihen, onko yrityksellä tarjota referenssikohteita.

Sivun alareunasta löydät ohjeet tarjousten lukemiseen.

Ota yhteys urakoitsijoihin

Valitse urakoitsijat, joille haluat lähettää tarjouspyynnön

Urakoitsija! Ota yhteyttä, jos haluat yrityksesi mukaan. Yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Lukuohjeet ilma-vesilämpöpumpputarjouksille

 • Laitteisto
 • Asennustyö
 • Vanhan laitteiston purku
 • Takuut

Laitteisto-osio tarjouksessa kertoo, mitkä laitteet tarjoukseen sisältyvät.

Katso, kuinka isoksi lämpöpumpun teho on mitoitettu verrattuna talon tarvitsemaan huipputehoon. Huipputehon tuottoa pitää verrata tilanteeseen, jossa pakkasta on lähes -30 astetta. Lämmityksen menoveden lämpötilaksi ilmoitetaan patteriverkolle tyypillisesti 55 astetta ja lattialämmitykselle 35 astetta standardien mukaisesti vieläpä olosuhteissa, kun ulkona on +7 astetta. Kohteesta riippuen patteriverkon lämpötila kylmimmillä pakkasilla voi olla jopa 60–70 astetta ja lattialämmitykselle noin 40 astetta. Todellisissa ääriolosuhteissa lämpöpumpun tuotto ja hyötysuhde on heikompia kuin standardiolosuhteissa.

Liian pieni laite ei pysty tuottamaa suunniteltua tehoa pakkasilla ja siten suunniteltua suurempi osa lämmöstä tehdään sähkövastuksilla. Ilma-vesilämpöpumppu on aina mitoituksessa osatehoinen ja vaatii kylmimmillä pakkasilla aina lisälämmitystä esimerkiksi sähkövastuksilla. Kovilla pakkasilla tehontarve vastaa suunnilleen sähkölämmitystalon tilannetta. Kannattaa ottaa huomioon myös, kuinka suurella sähkövastuksella mahdollinen lisäteho tuotetaan ja riittääkö talon pääsulakekapasiteetti ilman sulakekoon nostoa. Jos talon sulakekokoa nostetaan, kannattaa myös varmistaa kiinteistön sähköliittymän syöttökaapelin koon riittävyys. Ilma-vesilämpöpumpun osalta patterilämmityskohde joudutaan aina toteuttamaan osatehoisena mitoituksena.

Nyrkkisäännöt mitoitukseen:

 • Vuosittainen öljynkulutus alle 2500 litraa, huipputehontarve alle 8kW
 • Vuosittainen öljynkulutus 2500–3500 litraa, huipputehontarve noin 8-11kW
 • Vuosittainen öljynkulutus yli 3500 litraa, huipputehontarve yli 11kW

Katso, sisältääkö tarjous puskurivaraajaa. Minimikoko on 100 litraa. Siitä on hyötyä, koska se tuo lisää tilavuutta verkostoon ja sitä kautta säästää kompressoria ja vähentää verkoston ääniä.

Asennustyö-osio tarjouksessa kertoo, mitkä työt tarjoukseen sisältyvät. Tarjouksesta on käytävä ilmi, mitä tarvittavat lisätyöt ovat ja mitä ne maksavat.

Varmista, että työhön kuuluu:

 • käynnistäminen ja käyttöönotto
 • säätö
 • käytönopastus
 • asennukseen sisältyy kaikki tarvittavat asennustarvikkeet
Tarkista, kuuluuko vanhan laitteiston purku tarjoukseen. Varmista myös sisältääkö tämä öljykattilan- ja säiliön purkamisen sekä poisviennin. Jos ei ole, kysy urakoitsijalta ohjeita, mistä vanhan säiliön purku kannattaa tilata.

Tarkista, että tarjouksessa on mainittu asennus-, laite- ja kompressoritakuut

 • asennustakuu tarkoittaa kaikkien asennustarvikkeiden ja työn takuuaikaa
 • laitetakuu tarkoittaa laitteiston valmistajan antamaa takuuta lämpöpumpulle
 • kompressoritakuu tarkoittaa takuuta vain kompressorille

Kiinnitä huomiota takuuaikojen pituuksiin sekä laajuuteen, eli onko kyseessä materiaalitakuu vai kaiken kattava takuu sisältäen työn sekä materiaalit.

Työn osuus tarjouksessa tarkoittaa sitä osuutta tarjouksessa, josta asiakas on oikeutettu saamaan kotitalousvähennystä.

Asiakas on oikeutettu saamaan kotitalousvähennystä 40 % työn osuudesta, jota myönnetään enintään 2250 €/vuosi/hlö. Kahden hengen talous voi saada kotitalousvähennystä yhteensä 4500 €/vuosi. Työn osuuden tarjouksessa tulee siis olla 11 750 euroa, jotta kotitalousvähennystä voisi saada 4500 euroa.

Öljylämmityksestä kokonaan luovuttaessa asiakas on oikeutettu saamaan korotettua kotitalousvähennystä 60 % työn osuudesta, jota myönnetään enintään 3500 €/vuosi/hlö. Kahden hengen taloudessa voi näin saada kotitalousvähennystä yhteensä 7000 €/vuosi. Työn osuuden tarjouksessa tulee olla 12000 euroa saadakseen kotitalousvähennystä 7000 €. Korotettu kotitalousvähennys öljylämmityksestä luovuttaessa on voimassa 2022–2027.

Tarkemmat ohjeet kotitalousvähennyksen käyttöön täältä:

www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Ilma-vesilämpöpumpun osalta työn osuus on tyypillisesti noin 4000–6000 euroa.

Konetyö on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa lämpöpumppu-urakkaan liittyvänä työnä. Lisäksi purkutyöt ovat kotitalousvähennyksen alaista työtä, joten tämä on huomioitava kokonaisvähennyksenä kohteesta riippuen.

Lukuohjeet maalämpötarjouksille

 • Laitteisto
 • Poraus
 • Asennustyö
 • Vanhan laitteiston purku
 • Takuut

Laitteisto-osio tarjouksessa kertoo, mitkä laitteet tarjoukseen sisältyvät.

Katso, kuinka isoksi lämpöpumpun teho on mitoitettu verrattuna talon tarvitsemaan huipputehoon. Huipputehon tuottoa pitää verrata tilanteeseen, jossa pakkasta on lähes -30 astetta (=täystehoiseksi mitoitettu). Lämmityksen menoveden lämpötilaksi ilmoitetaan patteriverkolle tyypillisesti 55 astetta ja lattialämmitykselle 35 astetta standardien mukaisesti. Kohteesta riippuen patteriverkon lämpötila kylmimmillä pakkasilla voi olla jopa 60–70 astetta ja lattialämmitykselle noin 40 astetta, olosuhteissa kun lämmönkeruulämpötila on -3/0 astetta. Todellisissa ääriolosuhteissa lämpöpumpun tuotto ja hyötysuhde on heikompia kuin standardiolosuhteissa.

Huipputehontarpeeseen nähden liian pieni laite (=osatehoiseksi mitoitettu) ei pysty tuottamaan vaadittua lämpömäärää ja siten suurempi osa lämmöstä tehdään sähkövastuksilla. Kannattaa ottaa huomioon myös, kuinka suurella sähkövastuksella mahdollinen lisäteho tuotetaan ja riittääkö talon pääsulakekapasiteetti ilman sulakekoon nostoa. Jos talon sulakekokoa nostetaan, kannattaa myös varmistaa kiinteistön sähköliittymän syöttökaapelin koon riittävyys.

Nyrkkisäännöt mitoitukseen:

 • Vuosittainen öljynkulutus alle 2500 litraa, laitteen teholuokka alle 8 kW
 • Vuosittainen öljynkulutus 2500–3500 litraa, laitteen teholuokka noin 8–11 kW
 • Vuosittainen öljynkulutus yli 3500 litraa, laitteen teholuokka yli 11 kW

Katso, sisältääkö tarjous puskurivaraajaa. Puskurivaraajan tilavuus on oltava ainakin 100 litraa. Siitä on hyötyä, koska se tuo lisää tilavuutta verkostoon ja sitä kautta säästää kompressoria ja vähentää verkoston ääniä.

Tarkista, että porakaivo on maalämpölaitteiston yhteydessä mitoitettu riittävän syväksi. Mikäli kaivo on mitoitettu liian pieneksi, on vuosien kuluessa uhkana energian väheneminen ja siten kaivon jäätyminen. Keruupiirin suppeus vaikuttaa myös negatiivisesti järjestelmän suorituskykyyn ja energiatehokkuuteen. Eli maalämpökaivosta kannattaa tehdä ennemmin syvä kuin matala. Useimmat omakotitalot pärjäävät yhdellä lämpökaivolla, jonka syvyys tapauksesta riippuen on yleensä noin 100–220 metriä.

Varmista, että tarjoukseen kuuluvat kaikki lämpökaivon poraukseen liittyvät työt ja paljonko lisätyöt maksavat:

 • Teräsputkitus (pehmeän maan osalle, tarvitaan aina vähintään 3 m, paljonko lisämetrit maksavat?)
 • Maankaivuut
 • Läpiviennit
 • Porausjätteen keruu ja poiskuljetus

Asennustyö-osio tarjouksessa kertoo, mitkä työt tarjoukseen sisältyvät. Tarjouksesta on käytävä ilmi, mitä tarvittavat lisätyöt ovat ja mitä ne maksavat.

Varmista, että työhön kuuluu:

 • käynnistäminen ja käyttöönotto
 • säätö
 • käytön opastus
 • asennukseen sisältyy kaikki tarvittavat asennustarvikkeet
Tarkista, kuuluuko vanhan laitteiston purku tarjoukseen. Varmista myös sisältääkö tämä öljykattilan- ja säiliön purkamisen sekä poisviennin. Jos ei ole, kysy urakoitsijalta ohjeita, mistä vanhan säiliön purku kannattaa tilata.

Tarkista, että tarjouksessa on mainittu asennus-, laite- ja kompressoritakuut

 • asennustakuu tarkoittaa kaikkien asennustarvikkeiden ja työn takuuaikaa
 • laitetakuu tarkoittaa laitteiston valmistajan antamaa takuuta lämpöpumpulle
 • kompressoritakuu tarkoittaa takuuta vain kompressorille

Kiinnitä huomiota takuuaikojen pituuksiin sekä laajuuteen, eli onko kyseessä materiaalitakuu vai kaiken kattava takuu sisältäen työn sekä materiaalit.

Työn osuus tarjouksessa tarkoittaa sitä osuutta tarjouksessa, josta asiakas on oikeutettu saamaan kotitalousvähennystä.

Asiakas on oikeutettu saamaan kotitalousvähennystä 40 % työn osuudesta, jota myönnetään enintään 2250 €/vuosi/hlö. Kahden hengen talous voi saada kotitalousvähennystä yhteensä 4500 €/vuosi. Työn osuuden tarjouksessa tulee siis olla 11 750 euroa, jotta kotitalousvähennystä voisi saada 4500 euroa.

Öljylämmityksestä kokonaan luovuttaessa asiakas on oikeutettu saamaan korotettua kotitalousvähennystä 60 % työn osuudesta, jota myönnetään enintään 3500 €/vuosi/hlö. Kahden hengen taloudessa voi näin saada kotitalousvähennystä yhteensä 7000 €/vuosi. Työn osuuden tarjouksessa tulee olla 12000 euroa saadakseen kotitalousvähennystä 7000 €. Korotettu kotitalousvähennys öljylämmityksestä luovuttaessa on voimassa 2022–2027.

Tarkemmat ohjeet kotitalousvähennyksen käyttöön täältä:

www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Ilma-vesilämpöpumpun osalta työn osuus on tyypillisesti noin 4000–6000 euroa.

Konetyö on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa lämpöpumppu-urakkaan liittyvänä työnä. Lisäksi purkutyöt ovat kotitalousvähennyksen alaista työtä, joten tämä on huomioitava kokonaisvähennyksenä kohteesta riippuen.