Tuet

Saatavilla olevat tuet

Lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen on syyskuun 2020 alusta alkaen ollut saatavilla  ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseen. Avustuksen suuruus riippuu siitä, mihin järjestelmään öljylämmityksen vaihtaa. Lisäksi lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen voi saada kotitalousvähennystä tai sille voi hakea asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn myöntämää energia-avustusta. ARAn energia-avustusta myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Samaan toimenpiteeseen voi saada vain joko ELY-keskuksen myöntämää avustusta, ARAn energia-avustusta tai kotitalousvähennys-hyödynnyksen.

1. Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ELY)

Hakemusten käsittelytilanne

ELY-keskuksen tiedon mukaan 6.6.2022 hakemuksia on saapunut seuraavasti:

 • Hakemuksia tullut 22 671
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 13 051
 • Kielteisiä päätöksiä tehty 1 327
 • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 51,3 miljoonaa euroa.
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on kesä-heinäkuussa 2021 saapuneita hakemuksia.

Avustukseen varatut määrärahat riittävät yhteensä noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle.

Avustuksen suuruus

ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseen on suuruudeltaan

 • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. (Kaukolämmön osalta määräraha varmistuu lisätalousarviossa kesäkuussa 2022.)
 • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin

 

Näin haet

Avustusta haetaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Tarvittaessa hakemuksen voi laatia myös ELY-keskuksen sivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella. Avustushakemukseen ei tarvitse odottaa päätöstä ennen työn aloittamista. Hakemuksen liitteenä toimitetaan kustannusarvio ja suunnitelma työn toteuttamisesta, esim. tarjouksen muodossa. Lisäksi hakemuksen yhteydessä toimitetaan liitteenä mahdolliset valtakirjat (myös puolisolta) tai mahdollinen hallinnanjakosopimus (esim. paritalon ollessa kyseessä).

Avustus maksetaan kokonaisuudessaan jälkikäteen. Maksatusta haetaan KEHA-keskuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella sivuilta ja maksatushakemuksen yhteydessä osoitetaan esim. maksetuilla laskuilla tai muulla selvityksellä, että työ on tehty.

Avustus on lämmitysjärjestelmäkohtainen, joten paritalot voivat saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko järjestelmä yhteinen vai onko molemmilla oma lämmitysjärjestelmä. Avustusta ei voi saada, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta.

Tarkemmat hakuohjeet ja usein kysytyt kysymykset löydät ELY-keskuksen sivuilta.

2. Kotitalousvähennys

Lämmitysjärjestelmän uusiminen, parantaminen ja korjaaminen sekä asentaminen ja vanhan järjestelmän purkaminen ovat töitä, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Öljylämmityksestä kokonaan luovuttaessa asiakas on oikeutettu saamaan korotettua kotitalousvähennystä vuosina 2022–2027:

 • Kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä ja omavastuu 100 € vuodessa henkilöltä.
 • Saat vähentää 60 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa työn osuutta on 6 000 €
 • Kahden hengen taloudessa voi näin saada kotitalousvähennystä 7 000 € yhteensä.

Kotitalousvähennys remontoidessa eli asunnon perusparannus- ja kunnostustöissä 2022:

 • Kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.
 • Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa.
 • Kahden hengen taloudessa voi näin saada kotitalousvähennystä 5 875 € yhteensä.

Kotitalousvähennystä voi saada vain sellaisen yrityksen tai yrittäjän tekemästä työstä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. YTJ:n yrityshausta voit tarkistaa, että yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalousvähennystä saa ilmoittamalla tiedot joko verokortille tai veroilmoituksessa. Helpoiten tämä onnistuu OmaVero-palvelussa. Kotitalousvähennykseen liittyy vuosittainen 100 euron omavastuu. Mikäli kahden henkilön talouksissa vuosittainen 2 250 euron tai 3 500 euron raja ei ylity, kannattaa kotitalousvähennys pyytää vain toiselle, jolloin omavastuu vähennetään vain kerran.

Tarkempia tietoja kotitalousvähennyksestä löytyy Verohallinnon sivuilta.

3. Energia-avustus (ARA)

Valtio tukee pientalojen energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita energia-avustuksella vuosina 2020–2023. Energia-avustuksia myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Energia-avustuksen saaminen edellyttää, että rakennuksen energiatehokkuuden on oltava toimenpiteiden seurauksena vähintään 44 % parempi kuin rakentamisajankohdan energiatehokkuus. Energiatehokkuus ilmaistaan E-luvulla (kWh/m2 vuosi) ja se määritellään laskemalla yhteen rakennukseen ostettavien energioiden ja energiamuotojen kertoimien tulot. Kaikki rakentamisvuoden jälkeen tehdyt korjaustoimenpiteet voidaan ottaa mukaan korjausten jälkeiseen E-luvun laskentaan.

Selvitä ennen energia-avustuksen hakemista energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Teetätä pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla laskelma rakentamisvuoden E-luvusta ja korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Energia-avustuksen saamiseksi korjausten jälkeinen E-luku voi olla enintään 0,56 x rakentamisvuoden E-luku.

 

Energia-avustuksen hakeminen

Energia-avustusta voi hakea rakennuksen omistaja ja sitä haetaan ARAn verkkoasioinnissa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät ARAn energia-avustus -sivulta.

Voit hakea energia-avustusta itse tai voit käyttää apuna yritystä, joka hoitaa hakemisen ja siihen liittyvät dokumentit ja laskelmat puolestasi. Tällaisia ovat esimerkiksi energia-avustuspalvelu ja LamPlan.

 

Avustuksen hakeminen tapahtuu kahdessa vaiheessa:

 

A) Ennen korjaustoimenpiteitä

Suunnittele energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja selvitä niiden kustannukset.

Teetä laskelma E-luvusta talon rakentamisajankohdalta.

Teetä E-luvusta toinen laskelma, jossa on huomioitu suunnitellut korjaukset. Tässä laskelmassa huomioidaan myös kaikki rakentamisen jälkeen tehdyt energiatehokkuutta parantavat korjaukset.

Tee avustushakemus ARAlle. Liitteeksi tarvitaan teetetyt E-luku-laskelmat, asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä sekä listaus tarvittavista suunnitelmista. Selvityksestä pitää käydä ilmi, ettei toimenpiteistä aiheudu vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.

Korjauksia, jotka on tehty 1.1.-30.6.2020 voidaan avustaa, jos hakemus on toimitettu ARAan viimeistään 30.6.2020. Tämän jälkeen korjaustoimenpiteet saa aloittaa vasta kun avustushakemus on toimitettu.

E-luvun laskeminen kannattaa teettää pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla. Pätevöityneet laatijat löydät energiatodistusrekisteristä.

Energiatodistusrekisteri

Huom. Vaatimus on, että korjausten jälkeinen E-luku on enintään 0,56 x rakentamisvuoden E-luku.

 

B) Korjaustoimenpiteiden jälkeen

Hae avustuksen maksua. Liitteeksi tarvitset:

 • Energiatodistuksen, jolla osoitetaan talon energiatehokkuuden parantuneen rakentamisajankohtaan verrattuna ja suunnitellut korjaukset on tehty.
 • Selvityksen toteutuneista kustannuksista (hakijan allekirjoittamana).
 • Toteutusta vastaavat allekirjoitetut suunnitelmat.