Näin vaihdat

Järjestelmän vaihto

1. Selvitä

Selvitä, paljonko öljyä nykyisessä järjestelmässäsi kuluu ja tee öljylaskuritesti etusivulta. Näet, kuinka paljon hiilipäästöt ja kustannukset laskisivat ja paljonko investointi uuteen lämmitysjärjestelmään maksaisi, jos vaihdat lämmitysjärjestelmää.

Selvitä myös, mikä on öljylämmitysjärjestelmäsi elinkaaren vaihe. Öljypoltin tulisi vaihtaa, kun sen käyttöikä on yli 10 vuotta. Öljykattilan uusimista sen sijaan kannattaa harkita, kun sen käyttöikä on yli 20 vuotta, ja öljysäiliö olisi hyvä uusia noin 30 vuoden käytön jälkeen.

Jos öljylämmitysjärjestelmäsi vaatii pian polttimen, kattilan tai säiliön uusimista, kannattaa aloittaa uuden lämmitysjärjestelmän hankkimisen suunnittelu. Jos taas kattila tai poltin on juuri uusittu, voi olla järkevämpää käyttää järjestelmää vielä hetken. Toki kannattaa huomioida, että nykyisillä öljyn hinnoilla, kotitalousvähennystä käyttämällä ja pitkällä, esim. 10 vuoden, laina-ajalla tehtävissä lämmitysjärjestelmän vaihto -investoinneissa talon lämmitykseen kuluvat kokonaiskustannukset laskevat jo ensimmäisestä vuodesta lähtien.

Niin kauan kuin sinulla on öljylämmitys käytössä, huolehdi öljylämmityslaitteistosta ja öljysäiliöstä:

Selvitä myös, vaatiiko lämmitysjärjestelmän vaihtaminen luvan. Esimerkiksi Tampereen rakennusjärjestyksen mukaan lämmitysjärjestelmän vaihtaminen vaatii rakennus- tai toimenpideluvan. Lupaa haetaan Lupapiste.fi:ssä.

2. Tutustu

Tutustu esimerkkikohteisiin, rahoitusesimerkkeihin ja lämmitysjärjestelmävaihtoehtoihin.

Huomioi seuraavat asiat lämmitysjärjestelmää valitessasi:

  • Kaukolämpö on kannattava vaihtoehto vain, jos kaukolämpöverkko kulkee läheltä taloasi. Selvitä asia paikalliselta kaukolämpöyhtiöltä:
  • Maalämpö ei ole vaihtoehto maalämmön kieltoalueella. Tampereen kieltoalueet löytyvät Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen sivuilta 35-38 ja Hämeenlinnan alueet Hämeenlinnan kaupungin sivuilta.
  • Maalämmön tai vesi-ilmalämpöpumpun asentaminen voi vaatia joissain tapauksissa sulakekoon muutoksen. Etenkin vanhoissa taloissa kannattaa tarkistaa todellinen sulakekoko. Vaikka liittymä olisikin 3×25 A, voivat pääsulakkeet olla esim. 3×20 A. Maalämpöpumpun tai vesi-ilmalämpöpumpun vaatima sulakekoko kannattaa varmistaa urakoitsijalta ennen hankintaa. Vesi-ilmalämpöpumpun vaatima sähköteho on maalämpöä suurempi. Lisäksi kannattaa huomioida muut paljon sähköä kuluttavat laitteet, esim. sähkökiuas ja mitoittaa sulakekoko riittävän suureksi.
3. Pyydä

Pyydä paikallista kaukolämpöyhtiötä, lämpöpumppu- sekä tarvittaessa pellettiurakoitsijoita tekemään tarjoukset lämmitysjärjestelmän vaihdosta.

4. Vertaile

Vertaile saamasi tarjoukset.
Ohjeet lämpöpumppu-urakoitsijoiden tarjousten vertailuun löydät kilpailuta-sivulta.

Jos harkitset maalämmön hankintaa, huomioi, että sen teko saattaa vaatia maalämpöluvan hankkimista ja lisämaksujen maksamista luvan saamiseksi. Selvitä asia kuntasi rakennusvalvonnasta tai urakoitsijaehdokkailtasi. Urakoitsijat usein myös hoitavat koko lupaprosessin puolestasi, kunhan vain sovitte niin.

5. Hanki

Hanki uusi lämmitysjärjestelmä ja rahoitus sille. Olemme koonneet rahoittaminen-sivulle rahoitusesimerkkejä ja pankkien valmiita lainamalleja.

6. Hankkiudu

Hankkiudu eroon vanhasta öljylämmitysjärjestelmästä.

Vanhan öljylämmitysjärjestelmän purkamisen ja poisviemisen voit jättää valitsemasi urakoitsijan vastuulle. Vanhan laitteiston hävittäminen kuuluu usein urakoitsijan antamaan tarjoukseen ja heillä on yhteistyökumppaneita työn hoitamiseksi. Öljysäiliön tyhjentämisessä, puhdistamisessa sekä purkamisessa ja poistamisessa on suositeltavaa käyttää esimerkiksi Tukesin hyväksymää liikettä.

Oppaita öljysäiliön käytöstä poistamiseen:

Joissain tapauksissa öljysäiliön poisto voi olla teknisesti vaikeaa tai aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Tällöin voi olla mahdollista hakea poikkeuslupaa öljysäiliön jättämiseksi paikalleen. Asian voit selvittää ottamalla yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisiin.

Öljysäiliön käytöstä poistosta ja mahdollisesta purkamisesta on
lähetettävä pöytäkirja pelastusviranomaiselle sekä
tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pelastusviranomainen ylläpitää säiliörekisteriä, josta nähdään
öljylämmitteisten kiinteistöjen säiliötiedot.

7. Tarkista

Tarkista sähkösopimuksesi.

Mikäli päädyit hankkimaan lämpöpumppujärjestelmän, sähkönkulutuksesi moninkertaistuu. Tällöin sähkön hinnalla ja alkuperällä on suuri merkitys lämmityskustannuksiin sekä hiilidioksidipäästöihin. Ostamalla vihreää sähköä (tuotettu tuulivoimalla, aurinkoenergialla, biomassan poltolla tai vesivoimalla) tuet uusiutuvan energian tuotantoa ja pidät huolta, että kuluttamasi sähkö ei aiheuta turhia päästöjä.